DAN ZEMLJE-EKO DIDAKTIČNE IGRAČE

V zadnjem desetletju je postalo ločevanje odpadkov način življenja vsakega posameznika, ki lahko opazno pripomore k reševanju problema kopičenja prevelikih količin odpadkov. Sem sodi tudi ogovorno ravnanje z odpadki, ki ne pomeni le ločevanje in ločeno zbiranje odpadkov, pač pa zavedanje, da kadar mečemo stvari v smeti, zapravljamo material, iz katerega so stvari izdelane. Neustrezno ravnanje z odpadki ima negativne posledice na okolje in tudi na zdravje ljudi. Navajanje otrok na ločeno zbiranje in odgovorno ravnanje z odpadki je torej pomemben vzgojno-izobraževalni cilj in temelj za odgovorno prevzemanje skrbi za naš planet.

 Možnost ponovne uporabe odpadne embalaže in drugih odpadnih materialov je torej eno ključnih dejavnikov varovanja in ohranjanja okolja, zato je pomembno, da že majhnim otrokom pokažemo, da je mogoče iz odpadne embalaže izdelati veliko uporabnih izdelkov, med njimi tudi najrazličnejše igrače za igro.

Ob svetovnem dnevu Zemlje smo s pestro izbiro različnih odpadnih materialov v našem  vrtcu  poskrbeli za spodbudno učno okolje, starše pa spodbudili k temu, da tudi doma sami izdelajo preprosto igračo iz odpadnega materiala.  

Zadnji dogodki

Kategorije

Kontakt

Dostopnost