EVAKUACIJSKA VAJA

Po sklepu ravnateljice Osnovne šole Križevci Vasilije Stolnik je bila 20. oktobra 2021 izvedena
evakuacija vaja v vrtcu Križevci. Evakuacijo so izvedli zaposleni vrtca v skladu z evakuacijskim načrtom. Predpostavka vaje je bil požar v vrtčevski kuhinji.  Namen vaje je bil prikaz postopka evakuacije s poudarkom na prikazu postopkov, ki jih morajo izvesti zaposleni ob evakuaciji otrok v primeru požara ali druge nesreče v stavbi vrtca.

Po vklopu alarma smo zaposleni vse otroke evakuirali na zbirno mesto, kjer sta nam podpredsednik GZS tovariš Milan Antolin in poveljnik GZ Križevci tovariš Miran Ros predstavila vse pomembne ukrepe, ki jih moramo izvesti zaposleni v primeru požara in nas opozorila na nepredvidljive situacije. Pomembna sta čas evakuacije, poznavanje evakuacijskih poti in izhodov, odgovornosti in naloge zaposlenih ter varnost pri evakuaciji. Zatem smo se preselili na parkirišče, kjer smo si po skupinah ogledali gasilsko opremo in razne gasilske pripomočke. Otroci so se lahko preskusili v spretnosti brizganja z vedrovko, najpogumnejši pa so prijeli za čisto pravo gasilsko cev. Ogledali smo si opremo gasilskega avta, zaščitna oblačila gasilcev, električni agregat, predstavitev gašenja s peno in prikaz nudenja prve pomoči. Gasilci prostovoljnih gasilskih društev Boreci, Kokoriči, Križevci in Vučja vas so našim najmlajšim predali veliko zanimivih informacij in jim omogočili izkušnjo, ki se jim bo gotovo vtisnila v spomin. Videli smo veliko navdušenih otrok in verjamemo, da bomo večino njih videli v matičnih gasilskih društvih v vrstah pionirjev, kjer se delajo prvi koraki na poti do gasilca.

Zadnji dogodki

Kategorije

Kontakt

Dostopnost