GOZDNA PEDAGOGIKA (dejavnosti v šolskem letu 2022-2023)

V letošnjem šolskem letu smo se vključili v Mrežo gozdnih vrtcev  in šol v Sloveniji »GOZDNI VRTEC«. Prvič smo izvajali ta  program in vpeljali gozdno pedagogiko v naš vsakdan. Saj se vsi  zaposleni v vrtcu zavedamo, kako srečni smo, da naš vrtec stoji v čudovitem okolju, obdan z naravo, travniki, polji, potokom in gozdom. Tako lahko izkoristimo dano, da otrokom približamo naravo in njen pomen.

Mreža gozdnih vrtcev in šol Slovenije je nastala pod okriljem Inštituta za gozdno pedagogiko, v sodelovanju z različnimi vrtci in šolami. Cilj mreže je spodbujati radovednost, sodelovanje, kreativnost in inovativnost otrok in odraslih.

Program smo izvajale strokovne delavke v štirih starejših skupinah (3-4 let, 3-5 let, 4-5 let in 5-6 let), kjer smo se vsi skupaj uvajali v nove izzive povezane z naravo, predvsem z gozdom. Gozdna pedagogika je bila tudi naša prednostna naloga v skupini, saj smo dejavnosti skozi celo leto povezovali z gozdom. 

Prav tako smo v izvajanje dejavnosti gozdne pedagogike vnašali gradnike bralne pismenosti in elemente formativnega spremljanja.

Veliko dejavnosti smo izvajali v naravi, na prostem, kjer lahko otroci svojo radovednost potešijo, tako da aktivirajo svoja čutila in si predmet ali žival dobro ogledajopovonjajo plod drevesa, otipajo lubje, okusijo roso ali preprosto prisluhnejo oglašanju ptic. Prav tako gozdna pedagogika izkorišča še eno izmed posledic aktivacije več čutov hkrati in sicer boljšo zapomnitev informacij, snovi. Otrok preko čutnih zaznav in gibanja spoznava sebe in okolje, v katerem se giblje. K temu pripomorejo tudi odrasli, ki jih spodbujajo k prepoznavanju in reflektiranju občutij, zaznav in doživetij, da jih ta lažje osmisli in nova spoznanja poveže v smiselno celoto.

Strokovne delavke smo tako večkrat skupaj načrtovale skupne dejavnosti, se dogovarjale in izvedle več skupnih dejavnosti: dejavnosti v tednu otroka (obisk mizarja v vrtcu, mizarske delavnice, obisk mizarske delavnice v Borecih,) obisk gozda (raziskovanje gozda, nabiranje naravnega materiala), dan hoje v gozd, izdelovanje božičnih okraskov iz naravnega materiala iz gozda, orientacijski pohod, tek s štafetno palico, sajenje drevesa ob Dnevu Zemlje,… Po skupinah pa so se še izvajale druge dejavnosti v povezavi s tematskim sklopom: spoznali smo gozdni bonton, podrobno spoznali drevesa, jih poimenovali, spoznali in primerjali poimenovali dele drevesa, jih opazovali v vseh letnih časih, tipali debla in  primerjali liste različnih dreves, jih risali, odtiskovali in ustvarjali, brali zgodbe v gozdu, peli pesmice, se gibali in telovadili ter igrali gibalne in rajalne igrice; v gozdu smo tudi utrjevali program za starše za nastop, opazovanje živali in rastline z lupami….

Bivanje v naravi je za otroke zelo pomembno, saj s tem napredujejo na vseh področjih (telesnem, socialnem, čustvenem …), razvijajo veščine in se učijo z različnimi pristopi ter metodami. Hkrati tudi otrokom v naravnem učnem okolju zagotavljamo veliko funkcionalnega gibanja, ki vpliva na razvoj otrokovih možganov. Zato se bomo še naprej trudili in otroke peljali v naravno učno okolje.

Zapisala Jasmina Belec

Zadnji dogodki

Kategorije

Kontakt

Dostopnost