POLICAJ NA OBISKU  V SKUPINI »KRTKI«

V  okviru projekta Pasavček ( je spodbuditi dosledno in pravilno uporabo otroških varnostnih sedežev in pripetost otrok med vožnjo), nas je v skupini obiskal policist, gospod Damjan Kramer.
Oče od Domena, nam je predstavil  poklic: policaj.  Otrokom je povedal, da je njegovo delo zelo raznoliko: sprva skrbi za varnost, varuje življenja, zagotavlja varnost ljudi, premoženja, preprečuje kazniva dejanja. Pomaga pri odkrivanju storilcev kaznivih dejanj, nadzira in  ureja promet na cestah. Policist je povedal, da je prisoten pri prometnih nesrečah, kontrolira prehajanje državnih meja, varuje javne prireditve. Sodeluje tudi  pri odpravljanju posledic elementarnih, drugih nesreč. Varuje določene osebe, objekte….in še mnogo več.

Otrokom je omenil, da mora biti policist prijazen, odgovoren, odločen, mora imeti interes za delo z ljudmi. Pri svojem delu policisti uporabljajo tudi živali (pse, konje…).

Ker je v posameznih primerih ogroženo tudi njegovo življenje, pri svojem delu uporablja zaščitna sredstva, opremo, različne pripomočke: pri opravljanju nalog nosi predpisano uniformo, ima posebno opremo in uporablja osebna zaščitna sredstva, dihalno masko in zaščitne rokavice. (le te nam je tudi pokazal). Kot pooblaščena uradna oseba ima službeno izkaznico, nosi orožje in strelivo, sredstva za vklepanje, gumijevko (prisilna sredstva), sredstvo za zveze in službeno torbico, v kateri so zapisniki, razna potrdila, alkotesti, bloki za mandatno kaznovanje in drugi pripomočki. Policist opravlja naloge pretežno na terenu, kjer uporablja vozilo s predpisanimi simbolnimi oznakami in dodatno vgrajeno opremo. Za pisanje poročil, uradnih zaznamkov, kazenskih ovadb in predlogov sodniku za prekrške uporablja računalnik. Za hiter dostop do informacij uporablja bazo podatkov in elektronsko pošto. V nevarnih okoliščinah, npr. ob kontroli prometa pri pobegu storilcev hujšega kaznivega dejanja, uporablja zaščitni neprebojni jopič in čelado. 

Otroci so spoznali, izvedeli veliko novega, predvsem pa so bili radovedni, govorno in miselno zelo aktivni. Spontano so se vključevali v pogovor in policistu pripovedovali o svojih doživljajih povezanih s tem poklicem. Predvsem pa jih je zanimala njegova oprema, ki jo je prinesel in pokazal otrokom.

             

Simona Žižek, Klavdija Divjak Ferčec

Zadnji dogodki

Kategorije

Kontakt

Dostopnost