RAZISKOVANJE NARAVE V OKOLICI NAŠEGA VRTCA


Naša skupina (2–3 let: Krtki) v tem šolskem letu sodeluje v EKO projektu »Semena in vrtovi«.
Dejavnosti se prepletajo s projektoma našega vrtca, in sicer s projektom »Zdravje v vrtcu« in
projektom »Objem«.
Ker je narava naša najboljša in najbližja učiteljica, smo z otroki kar nekaj časa preživeli v njej.
Doživljali smo jo z vsemi čutili in raziskovali na različne načine, z različnimi pripomočki, ob
posebnih trenutkih, v različnih letnih časih.
Čudesa narave smo prenesli v igralnico, ki predstavlja nam najbližji prostor za raziskovanje.
V jesenskem času so otroci spoznali barvito naravo na sprehodih v gozdu. Našli smo majhno
drevo, ki smo ga kasneje v vrtcu posadili. »Teta Jesen« nam je v skupino prinesla jesenske
darove. Otroci so le te spoznali preko slikanic, okušanja in priprave sadnih sokov. Seznanili so
se s pojmi: koščica, pečka. Le-te so razvrščali in iz njih izdelovali ropotulje. Z raziskovanjem
smo ugotovili, da delimo sadje na koščičasto in pečkato sadje. Preko spoznanj iz enciklopedij
smo sadje razvrstili po sklopih: citrusi, jagodičevje, koščičasto sadje … Kot izziv sva s strokovno
delavko izdelali knjižice in plakat na to temo. Ob igrah z gozdnimi plodovi in slikanju z barvami,
so otroci razvijali t. i. fino motoriko.
Ogledali smo si tudi različne vrtove okoli vrtca. Raziskovali smo zeliščni vrt in pomagali pri
njegovem urejanju ter vrt v dvignjeni gredi, kjer smo posejali motovilec in opazovali njegovo
rast. Nekaj zelišč smo potrgali, posušili, vonjali in v prazničnem decembru pripravili tudi čaj.
Otroci so spoznali postopek sejanja pšenice in vsakodnevno opazovali njeno rast. Le-ta je
krasila darilca ob materinskem dnevu in košaro ob prazniku Velike noči.
V spomladanskem času smo s pomočjo »krtka« in »miške« izdelali »EKO koše«. Otroci so
spoznali, da lahko razvrstimo odpadke na: papir, plastiko, biološke odpadke … Pomagali smo
pri urejanju »EKO kotička«, kjer smo skupaj z drugimi skupinami razstavili slike in izdelke naših
otrok.
Maskota naše skupine, Krtek, je z nami raziskovala travnik in nas seznanila s prvimi znanilci
pomladi (trobenticami, zvončki, forzicijami, magnolijami, cvetočimi drevesi, čebeleami,
metulji, …). Na travniku smo raziskali »krtovino«, krtkov dom, in ugotovili, da je spodaj res
velika luknja oziroma rov, kot to govori naša deklamacija Miška in krt.
Narava otrokom ponuja veliko možnosti za raziskovanje, gibanje, opazovanje, doživljanje,
reševanje problemov, čutno zaznavanje, čuječnost, kreativnost, sproščanje, druženje,
razvijanje empatije in odnosa do vsega živega.

SIMONA ŽIŽEK

Zadnji dogodki

Kategorije

Kontakt

Dostopnost