RAZISKOVANJE TRAVNIKA


Otroci so že po naravi radovedni raziskovalci sveta, ki jih obdaja. Program v vrtcu
jim omogoča doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave. Otroci spoznavajo
živa bitja, njihova okolja in njihov način življenja. Pridobivajo si izkušnje, kako lahko
vplivamo na naravo, kako jo lahko varujemo in kako jo ohranjamo. Spoznavajo
sebe, svoje telo, delovanje telesa in osvajajo veščine zdravega načina življenja.
Preko spoznavanja narave in naravnih pojavov, razvijamo otrokove sposobnosti
za dejavno vključevanje v okolje in okolico, ki ga obdaja. Tako otroci pridobivajo
dragocene izkušnje z živimi bitji, naravnimi pojavi ter so motivirani za raziskovanje
in odkrivanje vedno novega. Ta odnos prevzamejo od ostalih v svoji okolici:
staršev, sovrstnikov, predvsem pa vzgojiteljev.
V skupini otrok starih 2-3 let, smo raziskovali travnik z vsemi našimi čutili. Občutke,
opazovanja, zaznavanja otrok na travniku, smo prenašali in vključevali v naše
vsakdanje načrtovane dejavnosti v skupini. Področje dejavnosti narave smo
povezali z drugimi področji kurikuluma: jezik, umetnost, gibanje, družba,
matematika.
Z otroki smo opazovali travnik, njegove prebivalce, rastline. Na travniku smo se
igrali gibalne – govorne igre, poslušali zgodbe, peli pesmi, raziskovali tla, opazovali
žuželke in prisluhnili različnim zvokom, glasovom. Travnik smo spoznali preko
slik, slikanic, risank, didaktičnih iger. Izdelovali smo žuželke (čebele, pikapolonice,
metulje, gosenice). Pripravili smo si »zdravo sadno malico«, v obliki metuljev. V
skupino smo prinesli ter opazovali tudi druge živali, ki živijo na travniku (polže,
žabe, mravlje, hrošče, deževnike). Preko zgodb »Trije metulji, Zelo lačna
gosenica«, smo spoznali nove besede, se urili v medsebojni komunikaciji, se učili
drug od drugega, medsebojno sodelovali, spoznali barve, različne vrste hrane,
predvsem pa življenjski ciklus metulja. Kot zaključek projekta smo nabrali bezgove
cvetove in si pripravili domač, zdravilen bezgov sirup. Le tega so otroci z velikim
navdušenjem okušali, saj je bil njihov sok, ki so ga pripravili sami najboljši in
najokusnejši. Skupaj smo izdelali še recept za pripravo sirupa (odnesli domov s
starši).
Pomembno je, da otroci najdejo svojo pot v naravo. Le ta je ključnega pomena za
vse nas. »Brez narave nas ni. Brez narave ni našega doma, naše hrane, ni zraka,
niti vode«.
»Biti z naravo, jo gledati in se z njo pogovarjati, je resnična sreča«. (L. N. Tolstoj)
Simona Žižek, Klavdija Divjak Ferčec

Zadnji dogodki

Kategorije

Kontakt

Dostopnost