RAZISKUJEMO VODNE VIRE

TURIZEM IN VRTEC

NA TEMO Z IGRO DO PRVIH TURISTIČNIH KORAKOV

Vodni viri v našem okolju

S tem projektom sva želeli strokovni delavki otroke seznaniti z vodnimi viri v našem okolju, da jih skupaj poiščemo in raziščemo ter čemu so namenjeni. Saj sva s sodelavko ugotovili, da otroci v naši bližnji okolici ne poznajo vodnih virov, jih ne vedo poimenovati in razlikovati (potok, reka, ribnik, jezero, gramoznica).

Namen projekta pa je bil tudi raziskovanje vode v naši okolici, kje vse najdemo vodo, predvsem okrog vrtca.

Zanimalo nas je tudi od kod pride voda, kje se zbira, kako potuje.

V okviru tematskega sklopa smo izvedli veliko dejavnosti, predvsem smo raziskovali vodo v našem okolju, kje vse najdemo vodo in zakaj je voda pomembna za ljudi, živali, rastline… ter kakšno  vodo najdemo, ali je stoječa ali tekoča, ali je voda v naravi pitna, je umazana ali čista.

S pomočjo hišnice vrtca smo raziskovali potovanje vode iz vrtca in v vrtec. Tako nam je pokazala in razložila, zakaj imamo pri vrtcu v zemlji vodne zbiralnike, žlebove, spoznali smo vodni hidrant in nas poučila, čemu je namenjen  in kdo ga lahko uporablja. Pokazala nam je tudi kanalizacijske odtoke in razložila, kako potuje odpadna voda, kam potuje in odtoke pri parkirišču, ko močno dežuje, da voda hitreje odteče pod zemljo v jaške, da ni poplave.

Z otroki smo spremljali smer in pot potoka pri vrtcu, kam teče, se izliva, kako se vodostaj potoka spreminja, kar je bilo otrokom najbolj zanimivo. Šli smo si pogledat  na novo urejeno »kamešnico« pri parku Na jasi in tudi večji ribnik pri domačinih v bližini vrtca. Tako so otroci spoznali razlike vodnih virov (oblika, stanje vode, rastline, živali, vodni športi….).

Bilo je zelo zanimivo raziskovanje, otroci so bili aktivni in z zanimanjem poslušali ter raziskovali in iskali vodo v okolici vrtca, predvsem pa so se veliko novega naučili.

Jasmina Belec

Zadnji dogodki

Kategorije

Kontakt

Dostopnost