Uprava RS za zaščito in reševanje – natečaj »Naravne in druge nesreče« na temo požar v naravi

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO – Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR) je v šolskem letu 2023/2024 razpisala natečaj »Naravne in druge nesreče« na temo požar v naravi. V kombiniranem oddelku 2-6 let smo se odločili, da bomo sodelovali.

Likovna tema je bila: GASILCI REŠUJEJO GOZNI POŽAR

Likovna tehnika: risanje z ogljem in flumastri, barvanje z vodenimi barvami

Otroke že v vrtcu seznanjamo s pomenom varovanja okolja, tudi gozda in skupaj odkrivamo na kakšne načine lahko preprečujemo različne nesreče. Tokrat je naša tema bila preprečevanje požara v gozdu, na koga se obrnemo, če se kljub previdnosti pojavi gozdni požar. Našim otrokom je znan odgovor na GASILCE, ki jih pokličemo na številko 112.

Otroci so uporabljali risarsko oglje, ki  ni tako pogosto uporabljen risarski material s katerim otroci ustvarjajo v predšolskem obdobju. Naši otroci so spoznali nov način likovnega izražanja – svetljenje temnih površin z brisanjem (prsti)  in se izražali z različno debelimi črtami. Pomen gasilcev pri gašenju gozdnih požarov so otroci poudarili z rdečo pobarvanimi gasilskimi avtomobili. Otroci so se poglobili v podrobnosti, saj na njihovih risbicah najdemo tudi gasilsko kabino, volan, lestev, gasilca z rokavicami…

Bolj kot končni izdelki (s katerimi bomo sodelovali na likovnem natečaju) je pomembno, da so otroci uživali ob ustvarjanju z drugačnim, ne tako običajnim likovnim materialom, odkrivanju različnih možnosti izražanja, kjer jih niso zaustavili niti umazani črni prstki.

Monika Špindler in Renata Slavinec Berden, 5 in 6 – letni otroci kombiniranega oddelka

Zadnji dogodki

Kategorije

Kontakt

Dostopnost