UVAJALNO OBDOBJE V ODDELKU 1-3 LET

V oddelkih 1. starostnega obdobja je meseca septembra potekalo uvajalno obdobje. Otroci so se seznanili z novim okoljem (garderobo, igralnico, umivalnico, teraso), navajali na bivanje z vrstniki in odraslimi osebami v oddelku, spoznavali igrače in igralna sredstva, dnevno rutino… Ob tem so jim bili v oporo starši, ki so bili  preko pogovornih ur predhodno seznanjeni z načinom uvajanja. Uvajanje je potekalo postopno, sistematično. Otroci so vsak dan dlje ostajali v vrtcu, medtem ko je bila prisotnost staršev v oddelkih vsak dan krajša. V tem času sva s pomočnico zbirale informacije o počutju in navadah otrok. Seznanile se sva tudi z njihovimi razvojnimi potrebami in zmožnostmi. Potrpežljivo sva sprejemali otroke z vsemi njihovimi osebnostnimi značilnostmi. Zadovoljevale sva otrokove potrebe, interese in opazovale njihovo odzivnost in čustveno reagiranje z novim okoljem. Sčasoma sva se naučili vstopiti v odnos z otroki na način, da so se na naju navezali in nama zaupali.

Otroci so se sčasoma pričeli vključevati v igro in dobivati svoje mesto v skupini. Po opazovanju otrok sva ugotavljale, po katerih igračah najraje posegajo ter temu ustrezno prilagajali kotičke in prostor v igralnici. Igralnico sva uredile tako, da je bila čim bolj po meri otrok, ter da je vzbujala občutek domačnosti. Izskoristili smo sončno vreme in se posluževali terase. Tam so se otroci počutili najbolje, saj se je v okolici zmeraj nekaj dogajalo.

S pomočnico so naju otroci zelo dobro sprejeli in se v najinem naročju pomirijo. Tako s starši kot otroki smo vzpostavili pristen odnos, katerega bomo še naprej nadgrajevali. Trudile se bova, da se bodo otroci v naši skupini dobro počutili in da bodo radi prihajali v vrtec. Solze se bodo kmalu posušile, ostali bodo le veseli in nasmejani obrazi.

Zapisala: Melita Karas

Zadnji dogodki

Kategorije

Kontakt

Dostopnost