VARNO V VRTEC IN ŠOLO

Čas izvajanja projekta oz. programa: SEPTEMBER IN OKTOBER 2021

V 4 oddelkih našega vrtca so strokovne delavke načrtovale aktivnosti vezane na promet, in sicer na prometno varnost otrok v prometu, predvsem v okolici našega vrtca in šole. Preko aktivnega učenja, kjer so bili otroci raziskovalci so otroci osvajali nove spretnosti in znanja pomembna za njihovo zdravje in zdravje drugih udeležencev v prometu. Vsi oddelki so prehodili vse varne poti, seveda primerno oblečeni (da so otroci vidni) z upoštevanjem pravil, ki veljajo v prometu.

Izdelali so plakat

 in likovno ustvarjali prometne znake

reševali didaktične naloge,

se igrali namizne igre na temo varnosti v prometu,

 se igrali igre vlog

in prikazali varno pot.

V prihodnosti bomo po sodelovanju z občino dobili še eno novo varno pot v okolici vrtca namenjeno samo pešcem. Nadgradnja projekta je možna v teh oddelkih in vseh, kar bomo vsekakor počeli še naprej.

Zadnji dogodki

Kategorije

Kontakt

Dostopnost