DAN KULTURE NENASILJA IN STRPNOSTI

V vrtcu Križevci smo se  strokovne delavke odzvale na priporočila Ministrstva  za  vzgojo in izobraževanje RS in se pridružile šolskim ustanovam, kjer so v petek 12. 5. 2023 posvetili Dnevu kulture nenasilja in strpnosti. Menimo, da lahko vzgojiteljice v zgodnjem otrokovem razvoju pomembno vplivamo na razvoj vrednot in oblikovanje vedenja otrok. Otroci se lahko v vrtčevski skupini učijo različnosti in sprejemanja drugačnosti drugega. Prav tako se morajo učiti strpnega sobivanja – z isto igračo se žal ne moremo igrati vsi naenkrat. Skozi igro in različne didaktične pristope spoznavamo pomen spoštljive komunikacije, obvladovanju čustev ter razvijamo empatijo do vrstnikov že v vrtcu. Vrtčevski otroci razvijajo prave odnose s pomočjo različnih iger, pri katerih se učijo tolerantnosti, drugačnosti, prijaznosti, vljudnosti, spoštovanja…

V vseh oddelkih se v okviru načrtovanih dejavnosti in v času dnevne rutine v največji meri trudimo, da ustvarjamo varno in spodbudnega učnega okolje, kjer se otroci počutijo varne, sprejete in vključene. Pomembno je, da se že v vrtcih oblikujemo pozitivno in spoštljivo klimo.

Vključeni smo v dva projekta, in sicer SPODBUJAMO PRIJATELJSTVO, ki ga izvaja Društvo za trajnostni razvoj Sobivanje (https://vrtec-krizevci.si/projekti/spodbujamo-prijateljstvo/)

 ter MEDNARODNI DAN STRPNOSTI, kjer otroke ozaveščamo s pomenom strpnosti in jih spodbujamo spoštljive medsebojne odnose, sodelovanje in prijateljstvo (https://vrtec-krizevci.si/projekti/mednarodni-dan-strpnosti/)

V petek smo izvedli več delavnic v manjših skupinah, kjer so otroci razlikovali med ustreznimi in neustreznimi dejanji, o čustvih, ki jih ob tem doživljajo, o različnih možnostih reševanja konfliktov ter spoštljivi komunikaciji in s pomočjo socialnih iger otrokom omogočili boljši vpogled v medsebojne odnose.

https://www.pomurec.com/vsebina/73178/

https://www.prlekija-on.net/lokalno/32881/dan-kulture-nenasilja-in-strpnosti.html

https://www.prlekija-on.net/lokalno/32881/dan-kulture-nenasilja-in-strpnosti.html

Zadnje novice

Kategorije

Kontakt

Dostopnost