UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA BOLEZNI COVID-19

Spoštovani starši,
z namenom, da vsi skupaj ostanemo zdravi, bi vas želeli spomniti, da je v vrtcu in šoli še vedno potrebno upoštevati vsa navodila in ukrepe za preprečevanje širjenja COVID-19.

Za starše in druge osebe, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka v vrtec, izjemoma ne velja pogoj PCT. Obvezno pa je nošenje zaščitne maske in upoštevanje vseh drugih preventivnih ukrepov.

Za vse druge prihode staršev (na primer ob uvajanju otroka novinca v vrtec, na pogovorne urice in roditeljske sestanke) in drugih oseb nad 15. let v vrtec ali šolo pa vselej velja tudi pogoj PCT.

Prosimo vas, upoštevajte da:

  • v prostore vrtca/šole lahko vstopajo le zdravi otroci in odrasli,
  • je obvezno nošenje mask,
  • si razkužite roke ob vstopu in izstopu iz vrtca/šole,
  •  ohranjajte razdaljo 1.5-2 m do ostalih staršev, otrok ter zaposlenih,
  •  se v garderobah zadržujte čim krajši čas,
  • otroka predate vzgojiteljici pred vrati igralnice in v igralnico NE vstopate,
  • vzgojiteljici sproti sporočajte morebitne spremembe zdravstvenega stanja vašega otroka,
  •  v času preventivnih ukrepov otroci v vrtec ne prinašajo igrač, izjemoma si otroci lahko prinesejo dude ali »ninice« za umirjanje v času počitka. Do počitka naj so dude in »ninice« shranjene v predalu otroka,
  • se v primeru suma na okužbo s COVID-19, otroka izolira v zato namenjen prostor. O tem se obvesti starše, ki so dolžni v čim krajšem možnem času otroka prevzeti iz vrtca. Do takrat je otrok z eno strokovno delavko v izoliranem prostoru.

Če  otrok zboli z naslednjimi simptomi: SLABO POČUTJE, UTRUJENOST, NAHOD, VROČINA, KAŠELJ, OBČUTEK POMANJKANJA ZRAKA ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki biva v istem gospodinjstvu NAJ OTROK OSTANE DOMA.  Morebitno okužbo otroka nemudoma javite v vrtec na telefonsko številko: 051-375-035.
Vsi zaposleni vrtca bomo skrbeli za večkratno razkuževanje tekom dneva (sanitarije, kljuke, igrače, mize…) in prezračevanju igralnic.
Ohranjali bomo »mehurčke« po starostnih obdobjih (vhod 1 in vhod 2 + igralnica predšolskih otrok v prostorih šole). Namen oblikovanja mehurčkov je zmanjšanje števila stikov. Manjši kot je mehurček, manjše število visoko rizičnih tesnih kontaktov bo v primeru potrjene okužbe pri članu mehurčka.

S skupnimi močmi skušajmo v največji možni meri  poskrbeti  za zdravje otrok, staršev in zaposlenih.
Prijazen pozdrav.

Vasilija Stolnik, ravnateljica
Renata Slavinec Berden, pomočnica ravnateljice

Zadnja obvestila

Kategorije

Kontakt