Vizija vrtca

»Z DOBRIMI ODNOSI IN SPODBUDNO KLIMO, VZGAJAMO IN SE UČIMO.«

Vrtec je javni zavod oziroma institucija, ki skrbi za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. Otrokom, vključenim v javne vrtce, država zagotavlja možnost za optimalen razvoj ne glede na spol, socialno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo itd.

Poslanstvo

  • nuditi otrokom in staršem zdravo, spodbudno, prijazno in prijetno učno okolje,
  • upoštevati želje in potrebe staršev otrok, ki so nam zaupani v varstvo,
  • upoštevati vsakega posameznika, njegove razvojne značilnosti in posebnosti ter njegove zmožnosti,
  • slediti načrtovanim vsebinam v skladu z optimalnimi pogoji dela v oddelkih.

Vrednote

  • medsebojno spoštovanje in zaupanje,
  • dobri medsebojni odnosi,
  • spodbudna klima in prijetno delovno okolje,
  • medsebojno sodelovanje in vzajemno učenje,
  • vrednotenje učnega in delovnega procesa
Dostopnost