NAVODILA STARŠEM OB VRNITVI V VRTEC

Spoštovani starši,

v torek, 26.1.2021 se je vrtec ponovno odprl. Otroci so v svojih matičnih oddelkih kot pred epidemijo, predšolski otroci (oddelek 5- 6 let) pa v prostorih OŠ Križevci.

Za optimalno organizacijo dela in izvajanje navodil, ki smo jih prejeli s strani MIZŠ in NIJZ, želimo od vas pridobiti informacijo o ponovni vključitvi vašega otroka v vrtec, zato vse starše vljudno naprošamo, da na e-naslov vrtca (vrtec-krizevci@guest.arnes.si) ali na telefonsko številko:031-661-503 pošljete PRIJAVO, TRI DNI PREJ kot bo vaš otrok začel obiskovati vrtec (ime in priimek ter uro prihoda in odhoda iz vrtca).

Za varnost otrok  in njihovo dobro počutje v vrtcu poskrbimo na podlagi upoštevanja »Higienskih priporočil za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 v vrtcih« Nacionalnega inštituta za javno zdravje in »Priporočil s strani ZRSŠ.«

Delovni čas vrtca je prilagojen potrebam po varstvu otrok tako, da ne prihaja do mešanja skupin.

Starši otroke pripeljete v vrtec in iz njega odpeljete ob uri, ki ste jo navedli ob prijavi, ob tem pa upoštevate, da:

–  v prostore vrtca lahko vstopajo le zdravi otroci in odrasli,

–  je obvezno nošenje mask,

–  si razkužite roke ob vstopu in izstopu iz vrtca,

– ohranjajte razdaljo 1.5-2 m do ostalih staršev, otrok ter zaposlenih vrtca,

–  se v garderobah zadržujte čim krajši čas,

–  otroka predate vzgojiteljici pred vrati igralnice in v igralnico NE vstopate,

–  vzgojiteljici sproti sporočajte morebitne spremembe zdravstvenega stanja vašega otroka,

–  v času preventivnih ukrepov otroci v vrtec ne prinašajo igrač, izjemoma si otroci lahko prinesejo dude ali »ninice« za umirjanje v času počitka. Do počitka naj so dude in »ninice« shranjene v predalu otroka,

 –  se v primeru suma na okužbo s COVID-19, otroka izolira v zato namenjen prostor. O tem se obvesti starše, ki so dolžni v čim krajšem možnem času otroka prevzeti iz vrtca. Do takrat je otrok z eno strokovno delavko v izoliranem prostoru.

Vsi zaposleni vrtca skrbimo za večkratno razkuževanje tekom dneva (sanitarije, kljuke, igrače, mize…) in prezračevanje igralnic.

Zjutraj in popoldne ni združevanja otrok in ni prehajanja strokovnih delavk med oddelki.

Otroci niso prikrajšani za potrebo po bližini in varnosti, hkrati pa poskrbimo, da ne prihaja, do stikov z otroki drugega oddelka.

Ob ponovnem popolnem odprtju vrtca se je potrebno zavedati, da je virus še vedno med nami in vsaka neprevidnost lahko povzroči njegovo ponovno širjenje in tveganje za naslednji val obolevnosti prebivalstva, zato vsi skupaj poskrbimo za zdravje otrok, staršev in zaposlenih.

Prijazen pozdrav.

Vasilija Stolnik, ravnateljica

Renata Slavinec Berden, pomočnica ravnateljice

Zadnja obvestila

Kategorije

Kontakt

Dostopnost