OB ZAČETKU ŠOLSKEGA LETA

Družina je najpomembnejši in hkrati nepogrešljiv dejavnik pri vzgajanju otroka.  V družini se izoblikujejo osnovni temelji v življenju: ljubezen, zdravje, varnost, sreča … ki so pomembni dejavniki pri otrokovi
samostojnosti in odraščanju. V vrtcu te temelje dopolnjujemo z organizirano predšolsko vzgojo in na tak način bogatimo otroštvo.

Vrtec svoje vzgojne in izobraževalne naloge izpolnjuje skozi igro otroka in
različne dejavnosti, ki so vedno skrbno načrtovane, izhajajo iz potreb in razvojne stopnje otroka ter vodijo k natančno določenim ciljem. Osnovno vodilo pri našem pedagoškem delu je omogočiti otrokom varno in vzpodbudno učno okolje za razvoj njihovih ustvarjalnih potencialov. Ves naš napor je usmerjen v to, da so otroci zadovoljni, sproščeni in igrivi, da vsak dan z veseljem vstopajo v vrtec in da ga zapuščajo srečni.


Delujemo po načelih in ciljih Kurikula za vrtce. Skupaj z vami  starši bomo lažje dosegli želene cilje, se medsebojno povezali.
S 1. septembrom po manjšem poletnem zatišju s svojimi iskrivimi
domislicami, vriskanjem, smehom in spontanostjo otroci in naši novi malčki, ki prvič stopajo v vrtec, napolnijo naše prostore.


Otrokom in staršem želimo, da skupaj z zaposlenimi v vrtcu ustvarite polno čudovitih spominov na brezskrbne vrtčevske dni in skupaj sledimo istemu cilju – otroka naučiti samostojnosti, odgovornosti,
sprejemanja pravil in pozitivnih vrednot, ki veljajo v družbi
.

KOLEKTIV VRTCA KRIŽEVCI


Zadnja obvestila

Kategorije

Kontakt

Dostopnost