OBRAČUN PLAVALNEGA TEČAJA

OBRAČUN PLAVALNEGA TEČAJA – VRTEC   

OD 7. 11. 2022 DO 11. 11. 2022

BIO TERME MALA NEDELJA   – 24 OTROK

– stroški vstopnine  456,00 EUR

stroški izvedbe tečaja 900,00 EUR

Stroški kart za pet dni    19,00 EUR/ učenca 

Stroški izvedbe 15 urni tečaj  37,50 EUR/ učenca

SKUPAJ STROŠKI NA UČENCA: 56,50 EUR

Stroške prevoza na plavalni tečaj v višini 684,37 EUR poravna Občina Križevci.

Sofinanciranje Zavoda Planica v okviru projekta Naučimo se plavati (mali sonček) 12,50 EUR na otroka.

Plačilo plavalnega tečaja;

  1. obrok  30,00 EUR (položnica v decembru 2022 )
  2. obrok  14,00 EUR (položnica v januarju 2023)

                                                                                          Ravnateljica,

                                                                  Vasilija Stolnik, univ.  dipl. ped. in soc. kult.

Zadnja obvestila

Kategorije

Kontakt

Dostopnost