UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA BOLEZNI COVID-19

Spoštovani starši,
z namenom, da vsi skupaj ostanemo zdravi, bi vas želeli spomniti, da je v vrtcu in šoli še vedno potrebno upoštevati vsa navodila in ukrepe za preprečevanje širjenja COVID-19.

Za starše in druge osebe, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka v vrtec, izjemoma ne velja pogoj PCT. Obvezno pa je nošenje zaščitne maske (kirurške maske ali maske tipa FFP2) in upoštevanje vseh drugih preventivnih ukrepov. Za vse druge prihode staršev primer ob uvajanju otroka novinca v vrtec, na pogovorne urice in roditeljske sestanke) in drugih oseb nad 12. let v vrtec ali šolo pa vselej velja tudi pogoj PCT.

Prosimo vas, upoštevajte da:

  • v prostore vrtca/šole lahko vstopajo le zdravi otroci in odrasli,
  • je obvezno nošenje mask,
  • si razkužite roke ob vstopu in izstopu iz vrtca/šole,
  • ohranjajte razdaljo 1.5-2 m do ostalih staršev, otrok ter zaposlenih,
  •  se v garderobah zadržujte čim krajši čas,
  • otroka predate vzgojiteljici pred vrati igralnice in v igralnico NE vstopate,
  • vzgojiteljici sproti sporočajte morebitne spremembe zdravstvenega stanja vašega otroka,
  • v času preventivnih ukrepov otroci v vrtec ne prinašajo igrač, izjemoma si otroci lahko prinesejo dude ali »ninice« za umirjanje v času počitka. Do počitka naj so dude in »ninice« shranjene v predalu otroka,
  • se v primeru suma na okužbo s COVID-19, otroka izolira v zato namenjen prostor. O tem se obvesti starše, ki so dolžni v čim krajšem možnem času otroka prevzeti iz vrtca. Do takrat je otrok z eno strokovno delavko v izoliranem prostoru.

Če  otrok zboli z naslednjimi simptomi: SLABO POČUTJE, UTRUJENOST, NAHOD, VROČINA, KAŠELJ, OBČUTEK POMANJKANJA ZRAKA ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki biva v istem gospodinjstvu NAJ OTROK OSTANE DOMA. 

Morebitno okužbo otroka nemudoma javite v vrtec na telefonsko številko: 051-375-035.


Vsi zaposleni vrtca bomo skrbeli za večkratno razkuževanje tekom dneva (sanitarije, kljuke, igrače, mize…) in prezračevanju igralnic.
Ohranjali bomo »mehurčke« po starostnih obdobjih (vhod 1 in vhod 2 + igralnica predšolskih otrok v prostorih šole). Namen oblikovanja mehurčkov je zmanjšanje števila stikov. Manjši kot je mehurček, manjše število visoko rizičnih tesnih kontaktov bo v primeru potrjene okužbe pri članu mehurčka.

S skupnimi močmi skušajmo v največji možni meri  poskrbeti  za zdravje otrok, staršev in zaposlenih.
Prijazen pozdrav.


Vasilija Stolnik, ravnateljica
Renata Slavinec Berden, pomočnica ravnateljice

Zadnja obvestila

Kategorije

Kontakt

Dostopnost