Projekti

GOZDNI VRTEC

V neposredni bližini vrtca je gozd, ki ga obiskujejo oddelki vrtca in je eden izmed spodbudnih učnih okolij, kjer poteka vzgojno izobraževalno delo. Strokovne delavke

Preberi več

PREDŠOLSKA BRALNA ZNAČKA

GOVOR je osnovno sredstvo komunikacije in pomemben dejavnik v razvoju osebnosti otroka in njegovi socializaciji. Otrokov govor se v predšolskem obdobju avtomatizira, zato je pomembno,

Preberi več

MALI SONČEK

Gibalni/športni program Mali sonček je namenjen otrokom od drugega do šestega leta starosti. Sestavljen je iz štirih stopenj: Mali sonček – modri: za otroke od 2. do

Preberi več

TURIZEM V VRTCU

Z igro do prvih turističnih korakov je turistični projekt, v okviru katerega najmlajši v vrtcih odkrivajo znamenitosti svojega kraja. ŠPORTNA DOŽIVETJA BOGATIJO MLADINSKI TURIZEM –

Preberi več

PASAVČEK

Osnovni namen projekta Pasavček je spodbuditi dosledno in pravilno uporabo otroških varnostnih sedežev in pripetost otrok med vožnjo. Projekt Pasavček je sprva potekal kot del

Preberi več

SPODBUJAMO PRIJATELJSTVO

V šolskem letu 2021-2022 se je oddelek 1-6 let pridružil nacionalnemu projektu Spodbujamo prijateljstvo, ki ga izvaja Društvo za trajnostni razvoj Sobivanje.  Mentorji so otroke

Preberi več

MEDNARODNI DAN STRPNOSTI

DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2023-2024 DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2022-2023 V ODDELKU 3-5 LET DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2022-2023 V ODDELKU 4-5 LET

Preberi več

VARNO V VRTEC IN ŠOLO

Projekt »Varno v vrtec in šolo – Začetek šole« je del širšega programa Šola sobivanja, kizdružuje projekte z različnih področij trajnostnega razvoja. Organizator projekta jedruštvo

Preberi več

ZDRAVJE V VRTCU

Program Zdravje v vrtcu izvaja Nacionalni inštitut za javno zdravje od leta 2006, vsako leto pa se vanj vključi več vrtcev. V predšolskem obdobju si

Preberi več

EKOVRTEC

EKOVRTEC JE DEL PROJEKTA EKOŠOLA http://www.ekosola.si/ in je sestavni del prizadevanj Evropske unije za okoljevarstveno izobraževanje. Projekt Ekovrtec kot način življenja je program, ki uvaja

Preberi več
Dostopnost