EKOVRTEC

EKOVRTEC JE DEL PROJEKTA EKOŠOLA http://www.ekosola.si/ in je sestavni del prizadevanj Evropske unije za okoljevarstveno izobraževanje.

Projekt Ekovrtec kot način življenja je program, ki uvaja načrtno in celostno okoljsko vzgojo v vrtce. Program temelji na odgovornem odnosu do okoljskega izobraževanja, ki ni le posredovanje in pridobivanje znanja, ampak dejavno spreminjanje kulture obnašanja in ravnanja. S projektom Ekovrtec kot način življenja se gradijo vrednote za odgovoren način našega bivanja na tem planetu. Program je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše.  

V našem vrtcu smo ekolistino podpisali leta 2011, prejeli certifikat in postali nosilci  zelene zastave, ki jo podeli Evropsko združenje za okoljsko izobraževanje – FEE. Zelena zastava je za ustanovo viden certifikat za okoljsko delovanje. Certifikat se obnavlja vsako  leto.

Glavni cilj programa je vzgoja otroka, da skrb za okolje in naravo postane del življenja.

Sodelujemo v uveljavljenem programu celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju.

Tudi v tem šolskem letu 2023-2024 bomo sledili usmeritvam in ciljem Ekošole, ki smo si jih zadali v okviru Eko akcijskega načrta.

Izvajali bomo aktivnosti po naslednjih temah:

1. TRAJNOSTNA MOBILNOST – MISIJA ZELENI KORAKI

V projektu Misija: Zeleni koraki otroci proučujejo različne načine in oblike prevoza, predlagajo, kako preusmeriti promet na bolj trajnostne in okolju prijazne oblike prevoza. S spremenjenimi oblikami prometa prispevamo k zmanjšanju ogljičnega odtisa, manjši onesnaženosti zraka (posebej v mestih), racionalni rabi virov v prometu in izboljšujemo svoje zdravje.

ODDELEK 2-3 LETA Z MANTORICAMA Melito Karas in Katjo Mertuk

2. MLAKASTIČNO! IZBEREM DRUGAČE

V projektu raziskujemo in ugotavljamo pot mleka od kmetije do kozarca ter svoje ugotovitve predstavimo na različne načine. V ospredju so teme in vprašanja o tem, kako pridobivamo slovensko mleko, kako je poskrbljeno za krave mlekarice, kakšen je pomen in vpliv lokalne samooskrbe z mlekom ter o skrbi za živali. Pot mleka od kmetije do krožnika povezujemo tudi z drugimi trajnostnimi vprašanji, kot je embalaža, transport in odgovorna poraba.

ODDELEK 2-6 LET Z MANTORICAMA Jasmino Belec in Monika Špindler

3. EKO PAKET, ODPADKOM DAJEMO ŽIVLJENJE

Otroci in mladi skozi projektne aktivnosti spoznajo pomen ločenega zbiranja odpadkov ter krogotoke za odpadne materiale iz vsakdanjega življenja. Hkrati želimo povezati ozaveščanje in izobraževanje o odpadni embalaži z vsakdanjim življenjem in skozi različne aktivnosti otrokom in mladim predstaviti sestavo različnih vrst embalaže ter vire iz katerih je embalaža pridobljena, o stanju naravnih virov in njihovem ohranjanju.

ODDELKA 5-6 LET IN 2-3 LETA Z MENTORICAMI Sonjo Stolnik in Brigito Cmager ter Melito Karas in Katjo Mertuk

4. EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE – branje na tematiko ekološko-vzgojnih vsebin

V današnjem času raznovrstnih informacijsko – komunikacijskih tehnologij, je ohranjanje odnosa do knjige še posebej nujno in pomembno. Tudi v šolskem letu 2023/2024 si želimo, da bi z branjem še naprej na najučinkovitejši način, preko ustvarjalnega mišljenja, krepili ekološko zavest s pomočjo knjige.

ODDELEK 2-6 LET Z MENTORICAMA Renato Slavinec Berden in Moniko Špindler

5.  ZNANJE O GOZDOVIH

Znanje o gozdovih (LEAF = Learning About Forests) izobražuje in ozavešča o gozdovih in o njihovi vlogi na našem planetu. V sklopu projekta spodbujamo povezovanje otrok z gozdom in gozdno dediščino ter izobražujemo o vseh vidikih gozda (okoljskem, socialnem, ekonomskem …). Skozi projekt opozarjamo na pomen varovanja gozdov in  njihovega trajnostnega upravljanja. Preko različnih dejavnosti poskušamo doseči večjo stopnjo okoljske zrelosti otrok.

ODDELKA 2-6 LET IN 4-5 LET Z MENTORICAMI: Simona Žižek, Klavdija Divjak Ferčec, Renata Slavinec Berden in Monika Špindler.

Sodelujemo v  projektu EKO NAHRBTNIK »ZELENA ŽABICA«, kjer so vključeni še naslednji vrtci: Ljutomer, Veržej, Razkrižje, Cven, Stročja vas, Mala Nedelja in Cezanjevci.

Koordinatorica: Tadeja Virag

6.  VODA – NAŠE BOGASTVO

Skozi šolsko se izvajajo izbrane aktivnosti, s katerimi bomo otrokom  približali pomen vode in problematiko pomanjkanja pitne vode in raziskovali  vodna telesa v vaši bližini.

ODDLEK 1-2  LETI Z MENTORICAMA Tadejo Virag in Dragico Koroša

7. PODNEBNE SPREMEMBE

Otroke v vrtcih (vsebinsko in metodično prilagojeno), uvajamo v odkrivanje in spoznavanje podnebnih sprememb, rastlinskih in živalskih vrst ter njihove soodvisnosti. Spodbujamo jih, da sami opazujejo, raziskujejo in ugotavljajo njihovo soodvisnost. Prikažemo različne vremenske pojave in dogodke ter se pogovarjamo o njihovih pozitivnih in negativnih posledicah na podnebje, rastlinske in živalske vrste ter naše vsakdanje življenje.

V času od 15. do 19. aprila 2024 bomo izvedli Podnebni tek/kampanjo, s katero bomo ozaveščali otroke, lokalno skupnost in širše o posledicah, ki jih povzročajo podnebne spremembe.

ODDELEK 2-3 LETA IN 2-6 LET Z MENTORICAMI Renato Slavinec Berden in Moniko Špindler ter Melito Karas in Katjo Mertuk.

8. GLOBE ELEMENTARY

ODDELEK 2-6 LET  Z MENTORICAMA Renato Slavinec Berden IN Moniko Špindler.

PRILOGE:

PALČEK POHAJALČEK

DAN ZEMLJE

SVETOVNI DAN SONCA

GOZDNI POŽAR

EKO VRTILNICA

OD ZRNA DO KRUHA

SODELOVANJE OŠ IN VRTCA – PROGA PREŽIVETJA

Mavrični –  zeliščni vrt Ivanjščice in hotel za žuželke

SADIMO SADNA DREVESA

MALI RAZISKOVALCI

SVETOVNI DAN HOJE

PODNEBNI TEK

ŽELVE V VRTCU

MALI VRTIČKARJI IN ZELIŠČA

RAZISKUJEMO VODNE VIRE

NE ZAVRZI OBLEK, OHRANI PLANET

DAN ZEMLJE-EKO DIDAKTIČNE IGRAČE

PRVI POMLADNI DAN

MOJ MEDVEDEK V VRTCU

ZAJTRK S SADJEM SUPER DAN

EKO NAGRAJENCI

PALIČNJAKI

DEŽEVNIK OD BLIZU

DAN ZEMLJE

EKO VSEBINE V ODDELKU 5-6 LET

RAZISKOVANJE TRAVNIKA

VREME IN VREMENSKI POJAVI

ČEBELICE, ZDRAVO, LOKALNO

MALI ZVONČEK SE JE ZBUDIL

PRISTNO, KAKOVOSTNO, DOMAČE

TEDEN OTROKA

EKO PUSTNE MASKE

MISIJA ZELENI KORAKI

TRAJNOSTNA ENERGIJA

ZELENA ŽABICA-sodelovanje med vrtci

EKO KORENJAKI

OD SEMENA, ZELENJAVE, SADJA, DO GIBANJA IN ZDRAVJA, S POUDARKOM ODGOVORNO S HRANO

EKO USTVARJANJE

ČAROVNICE V VRTCU

USTVARJANJE IZ ODPADNEGA MATERIALA

GOZDNA IGRALNICA

KAKO UPORABIMO ODPADNI MATERIAL

PASAVČEK

ODGOVORNO S HRANO

EKO LIKOVNI NATEČAJ ENERGIJA

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

TEDEN OTROKA

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK Z MEDENO KRALJICO

ŽUŽELKE

Zadnji projekti

Kategorije

Kontakt

Dostopnost