GOZDNI VRTEC

V neposredni bližini vrtca je gozd, ki ga obiskujejo oddelki vrtca in je eden izmed spodbudnih učnih okolij, kjer poteka vzgojno izobraževalno delo. Strokovne delavke so ugotovile, da občasno preživeto dopoldne ni dovolj, da bi izkoristili gozd kot igralnico na prostem z vsemi prednostmi, ki jih prinaša, saj se otroci učijo izkustveno na podlagi načrtovanih dejavnosti, ki omogočajo, da otrok na s pomočjo čutil doživlja stvari, občuti, jih prime, dotakne, okuša ter tako napreduje na socialnem, jezikovnem, komunikacijskem, kognitivnem in gibalnem področju. Gozd je sam po sebi že motivacijsko sredstvo za otroke in vpliva na koncentracijo ter pridobivanje informacij v povezavi z vsemi področji kurikula.

Strokovne delavke, ki so se odločile za gozdno pedagogiko želijo doseči napredovanje otrok, na podlagi načrtnega dela, novih idej in aktivnega izkustvenega učenja v naravnem okolju.

PROGA PREŽIVETJA

POMLADNI GOZD

DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2022-2023

SVETOVNI DAN ZEMLJE-SADIMO SADNA DREVESA

UTRJEVANJE PROGRAMA ZA JAVNI NASTOP V GOZDU

IZOBRAŽEVALNO SREČANJE S TERENSKIMI DELAVNICAMI

SVETOVNI DAN HOJE – TUDI V GOZDU

ZIMA IN SLEDI

ZIMSKI ORIENTACIJSKI POHOD

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK V POVEZAVI Z GOZDNO PEDAGOGIKO – LEPLJIVA VEVERICA

Zadnji projekti

Kategorije

Kontakt

Dostopnost