PREDŠOLSKA BRALNA ZNAČKA

GOVOR je osnovno sredstvo komunikacije in pomemben dejavnik v razvoju osebnosti otroka in njegovi socializaciji.

Otrokov govor se v predšolskem obdobju avtomatizira, zato je pomembno, da posvetimo jeziku posebno pozornost, otroka spodbujamo, saj bo to zanj dobra popotnica za opismenjevanje.

Govor v vrtcu izvajamo in spodbujamo  s sodelovanjem v projektu  predšolska bralna značka.

S sodelovanjem v predšolski bralni znački želimo doseči:

  • spodbujanje jezikovne zmožnosti (govor, artikulacija, besednjak, besedila, komunikacija,…),
  • otrok se uči samostojno pripovedovati,
  • otroku približati veselje do knjige,
  • Naše dijete" Tuzla | Svjetski dan knjigevključevanje družine v vrtec in vrtca v družino.

Nekaj nasvetov kako brati otroku v predšolskem obdobju:

  • Zagotovite si udobno in mirno mesto za branje, mesto na katerem se bo vaš otrok počutil varno in udobno, ker v takšnem ozračju branje postane nekaj česar se bo vaš otrok rad spominjal in k čemur se bo rad vračal.
  • Knjigo držimo pred otrokom, da bo videl besedilo in sliko (ilustracijo). K branju otroka vključite tako da se pogovarjate o slikah, otroku postavljajte vprašanja, komunicirajte….
  • Otroku začnemo brati krajše zgodbe, ko pa se poveča otrokova pozornost berite vsedaljše zgodbe z več podrobnostmi.
  • Pri branju  uporabljajte različne glasove in zvoke, poskusite pričarati vzdušje iz zgodbe – zgodbe tako postanejo zanimivejše.
  • Otroku pokažite besedilo, ki ga berete, da bo otrok dobil povezavo med pisano besedo in prebranim.

Ugotovitve

Nikoli ni prepozno začeti brati otroku. Čim prej začnemo tem več otrok pridobi.

Slikanice brez besedila | Logopedski kotičekOtroku je potrebno začeti brati od samega rojstva, ker to pomaga pri ustvarjanju posebne čustvene povezave med otrokom in odraslim. Pri tem ko otrok posluša zgodbice in lista slikanico bo otrok od vas razvil navado odgovornega odnosa do knjig.

Če se otok v  predšolskem obdobju nauči, da se po knjigah ne piše in da se iz knjige ne trga listov listov bo tak odnos do knjige imel tudi pozneje.

Številne raziskave so pokazale, da  otroci, ki jim starši (odrasli) v predšolskem obdobju berejo in se pogovarjajo z njimi, imajo močnejši temelj za uspešno branje v kasnejšem življenju.

Knjiga – slikanica otroka popelje v svet umetnosti in književnosti. Pomaga pri razvoju pozornosti, opažanj, pomnjenju, mišljenju, logičnem sklepanju, bogatenju domišljije in razvijanju  kreativnega mišljenja.

POMEN SLIKANICE

Zadnji projekti

Kategorije

Kontakt

Dostopnost