Obveznosti staršev do vrtca

Odgovornost staršev

 • S svojim ravnanjem, vedenjem in delom prispevate h kvaliteti programa in ugledu vrtca.
 • Za nastale konfliktne situacije in probleme poiščete možnost reševanja znotraj vrtca ali v pristojnih institucijah.
 • Z zagotavljanjem spremstva otrok v vrtec in iz vrtca skrbite za otrokovo varnost ob prihodu v vrtec in odhodu domov.
 • Upoštevajte in redno plačujte ceno programa na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih.
 • Upoštevajte sprejete dogovore in pravila vrtca glede poslovnega časa.
 • Posredujte natančne podatke, v računovodstvo in strokovnim delavkam v oddelku (naslov in telefonska številka).
 • Upoštevajte strokovno avtonomnost vrtca.
 • Preberite vam namenjena obvestila na oglasnih deskah in na spletnih straneh vrtca.
 • Priporočamo vam, da otroka pripeljete do 8. ure, zaradi nemotenega izvajanja načrtovanih dejavnosti.

Za dobro sodelovanje in boljšo kvaliteto otrokovega bivanja v vrtcu upoštevajte naslednja pravila:

 • Sporočite nam otrokovo odsotnost iz vrtca.
 • Zdravila naj otrok dobiva doma, v vrtcu pa le takšna, ki jih predpiše zdravnik in so življenjskega pomena za otroka.
 • Vaš točen naslov in telefonska številka nam bosta koristila, v primeru, da vas bomo morali nujno poklicati.
 • Če se bo vaš otrok v vrtcu zmočil ali mu bo vroče, ga moramo preobleči v rezervna oblačila, ki jih poiščemo v nahrbtniku vašega otroka v garderobi.
 • Skupna druženja staršev, otrok in pedagoških delavcev vrtca so prijetna, vendar bodo še bolj, če nam boste pomagali še vi in skrbeli za varnost svojega otroka (pa tudi drugih), saj so otroci v takih trenutkih aktivni, razposajeni pa tudi neodgovorni za svoja dejanja.
 • Ko pridete po otroka, poiščite stik z vzgojiteljico ali pomočnico vzgojiteljice, pozanimajte se o tem, kako je otrok preživel dan v vrtcu. Morda vam mora kaj zaupati tudi katera izmed njiju.
 • Otroci lahko prinašajo svoje igrače v vrtec po dogovoru s strokovnima delavkama v oddelku, saj imajo tako stik z domom in družino. Ne dajajte mu dragih igrač, ker ne moremo zagotoviti, da bodo ostale nepoškodovane in ne dajajte mu igrač, ki ponazarjajo nasilje, in takšnih, s katerimi bi lahko ogrozil svojo ali varnost drugih otrok (pištole, sablje, noži …).
 • Zlatnina in razni nakit, ki jo nosijo otroci, se v vrtcu lahko izgubi, strga, zlomi, hkrati pa ogrozijo varnost otrok. Želimo, da otroci v vrtcu ne nosijo verižic, prstanov, zapestnic, uhanov ipd.
 • V vrtcu ne dovolimo žvečilnega gumija, ker so otroci v nenehnem gibanju in pogovarjanju.

Odgovornost do delavcev vrtca

 • Spoštujmo kompetentnost, avtonomijo, iniciativnost, ustvarjalnost delavcev v vrtcu.
 • Spoštujmo pravico do zasebnosti delavcev v vrtcu in do nedotakljivosti njihove osebne integritete.
 • Negujmo strpne medsebojne odnose brez predsodkov glede rase, vere, nacionalne in etnične pripadnosti, starosti, premoženja, političnega prepričanja ali življenjskega sloga delavca vrtca.
 • Če opazimo neetično ali nekompetentno ravnanje delavca v vrtcu, na to opozorimo delavca vrtca ali vodilnega v vrtcu; s svojim ravnanjem, vedenjem in delom prispevamo h kvaliteti in ugledu vrtca.
 • Ocena ali presoja neetičnega ali nekompetentnega ravnanja mora temeljiti na dejstvih in biti pomembna z vidika otroka, interesov družine in programa vrtca.
Dostopnost