Vpis otroka v vrtec

Vpis otrok v vrtec za novo šolsko leto bo potekal v mesecu marcu, vrtec pa vpisuje in sprejema otroke na podlagi prijav skozi vse leto, v kolikor so v vrtcu prosta mesta. 

Ob vpisu otroka v vrtec starši izpolnijo vlogo za vpis otroka in z OŠ sklenejo pogodbo o določitvi medsebojnih pravic vrtca in staršev. Vlogo za vpis najdete na spletni strani vrtca ali jo dobite v vrtcu.

Če je vpisanih v vrtec več otrok, kot je razpoložljivih mest, odloča o sprejemu v vrtec Komisija za sprejem otrok na podlagi Pravilnika o kriterijih in načinu sprejema otrok v vrtec. Komisijo imenuje ravnateljica šole in vrtca.

Starši vpisanih in sprejetih otrok boste v juniju in septembru vabljeni na roditeljski sestanek, kjer vam bodo posredovane vse potrebne informacije o vključitvi otroka v vrtec ter o samem delu in dejavnostih, ki jih vrtec izvaja. Prav tako boste starši na novo vpisanih otrok v avgustu vabljeni na pogovorno uro s strokovnima delavkama v oddelku vašega otroka.

Pred vstopom v vrtec mora otrok opraviti zdravniški pregled pri pediatru, potrdilo o zdravstvenem stanju otroka pa starši oddate strokovnim delavkam v oddelku.

Če želite otroka izpisati iz vrtca, storite to do zadnjega dneva v mesecu, pred tem ko bo otrok prenehal obiskovati vrtec, in sicer pri pomočnici ravnateljice Enote vrtca ali v tajništvu šole, kjer izpolnite obrazec za izpis otroka iz vrtca. Otrok bo iz vrtca izpisan z naslednjim mesecem, potem ko ste oddali izpisnico iz vrtca.

Dostopnost