O vrtcu

Javni vrtec Križevci je bil ustanovljen s šolskim letom 1956/1957 in se je imenoval DID – Dom igre in dela. Ustanovitelj je bil okraj Ljutomer. Od leta 2008 deluje enota vrtca v novozgrajeni stavbi. V prostorih vrtca je šest oddelkov, in sicer trije oddelki otrok prvega starostnega obdobja v starosti od 1 do 3 let (vhod 1) in dva oddelka otrok drugega starostnega obdobja v starosti od 3 do 5 let ter en kombiniran oddelek 1 do 6 let (vhod 2). En oddelek otrok, v starosti od 5 do 6 let, deluje v prostorih osnovne šole.

Način poslovanja

Delovni teden enote vrtca Križevci traja 5 dni v tednu, in sicer od ponedeljka do petka.

Obratovalni čas vrtca je od 5.30 do 16.00.

Vrtec je odprt vse delovne dni v letu. V času šolskih počitnic in v dnevih pred in med prazniki lahko vrtec zaradi racionalizacije dela in vzdrževalnih del ter glede na število prisotnih otrok v posameznem obdobju (med šolskimi počitnicami) zapre posamezen del vrtca (vhod), s tem, da zagotovi vključitev otrok v drugi del vrtca.

V vrtcu so takrat prisotni tudi otroci starejšega oddelka iz šole. Po predhodni najavi bo vrtec zaprt ob organizaciji strokovne ekskurzije, času krajših počitnic in ob drugih nepredvidljivih situacijah, če v tem času ne bo prijavljenih najmanj 5 otrok.

Iz varnostnih razlogov zaklepamo vhodna vrata vrtca ob 8.30.

Dostopnost