ZDRAVJE V VRTCU

Program Zdravje v vrtcu izvaja Nacionalni inštitut za javno zdravje od leta 2006, vsako leto pa se vanj vključi več vrtcev. V predšolskem obdobju si otroci pridobivajo znanja, izkušnje, stališča in vzorce vedenja, ki jih večinoma obdržijo vse življenje. Ključnega pomena je obdobje do 6. leta starosti, zato je pomembno, da otroke vzgajamo za zdrav […]

EKOVRTEC

EKOVRTEC JE DEL PROJEKTA EKOŠOLA http://www.ekosola.si/ in je sestavni del prizadevanj Evropske unije za okoljevarstveno izobraževanje. Projekt Ekovrtec kot način življenja je program, ki uvaja načrtno in celostno okoljsko vzgojo v vrtce. Program temelji na odgovornem odnosu do okoljskega izobraževanja, ki ni le posredovanje in pridobivanje znanja, ampak dejavno spreminjanje kulture obnašanja in ravnanja. S […]

OBJEM (Ozaveščanje, Branje, Jezik, Evalvacija, Modeli)

projekt objem bralna pismenost

Vrtec Križevci je vključen v projekt kot implementacijski vrtec za področje bralne pismenosti in razvoja slovenščine. V projektni tim so vključene ravnateljica Vasilija Stolnik, pomočnica ravnateljice za šolo Alenka Kajtna Zorko, Jelka Vinkovič kot vodja projektnega tima in vse strokovne delavke vrtca. Kot implementacijski vzgojno-izobraževalni zavod sodelujemo s konzorcijskimi partnerji katerih koordinator je Evropski strukturni […]

Pomembne informacije za vse starše s strani NIJZ

Spoštovani starši, obveščamo vas s pomembnimi informacijami pred začetkom šolskega leta in sicer smo s strani NIJZ-a prejeli Priporočila za obdobje, ko se v državi pojavljajo posamični primeri in skupki primerov COVID-19 (najdete jih na spletni strani NIJZ). Osnovno vodilo ostaja, da v vrtec pridejo samo zdravi otroci oz. zaposleni. S vstopom v vrtec se […]

Pozdrav staršem in otrokom

Vsak človek je zase svet,čuden, svetel in lepkot zvezda na nebu …Vsak tiho zori,počasi in z leti,a kamor že greš, vse potije treba na novo začeti. Spoštovani starši in dragi otroci, z besedami Toneta Pavčka vas želimo spomniti, da je vsako bitje na svetu drugačno, da vsak človek na drugačen način gleda na življenje in […]

Dostopnost