ZDRAVJE V VRTCU

V predšolskem obdobju si otroci pridobijo izkušnje, stališča in vzorce vedenja, ki jih večinoma obdržijo vse življenje. Zdravje v otroštvu pa določa zdravje v celotnem življenju posameznika in vpliva tudi na naslednje generacije. Ključnega pomena je obdobje do 6. leta starosti. Zato je nekdanji Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana v letu 2006 oblikoval program promocije […]

EKOVRTEC

EKOVRTEC JE DEL PROJEKTA EKOŠOLA http://www.ekosola.si/ in je sestavni del prizadevanj Evropske unije za okoljevarstveno izobraževanje. Projekt Ekovrtec kot način življenja je program, ki uvaja načrtno in celostno okoljsko vzgojo v vrtce. Program temelji na odgovornem odnosu do okoljskega izobraževanja, ki ni le posredovanje in pridobivanje znanja, ampak dejavno spreminjanje kulture obnašanja in ravnanja. S […]

OBJEM (Ozaveščanje, Branje, Jezik, Evalvacija, Modeli)

projekt objem bralna pismenost

Vrtec Križevci je vključen v projekt kot implementacijski vrtec za področje bralne pismenosti in razvoja slovenščine. V projektni tim so vključene ravnateljica Vasilija Stolnik, pomočnica ravnateljice za šolo Alenka Kajtna Zorko, Jelka Vinkovič kot vodja projektnega tima in vse strokovne delavke vrtca. Kot implementacijski vzgojno-izobraževalni zavod sodelujemo s konzorcijskimi partnerji katerih koordinator je Evropski strukturni […]

Pomembne informacije za vse starše s strani NIJZ

Spoštovani starši, obveščamo vas s pomembnimi informacijami pred začetkom šolskega leta in sicer smo s strani NIJZ-a prejeli Priporočila za obdobje, ko se v državi pojavljajo posamični primeri in skupki primerov COVID-19 (najdete jih na spletni strani NIJZ). Osnovno vodilo ostaja, da v vrtec pridejo samo zdravi otroci oz. zaposleni. S vstopom v vrtec se […]

Pozdrav staršem in otrokom

Vsak človek je zase svet,čuden, svetel in lepkot zvezda na nebu …Vsak tiho zori,počasi in z leti,a kamor že greš, vse potije treba na novo začeti. Spoštovani starši in dragi otroci, z besedami Toneta Pavčka vas želimo spomniti, da je vsako bitje na svetu drugačno, da vsak človek na drugačen način gleda na življenje in […]

Dostopnost