ZDRAVJE V VRTCU

V predšolskem obdobju si otroci pridobijo izkušnje, stališča in vzorce vedenja, ki jih večinoma obdržijo vse življenje. Zdravje v otroštvu pa določa zdravje v celotnem življenju posameznika in vpliva tudi na naslednje generacije. Ključnega pomena je obdobje do 6. leta starosti. Zato je nekdanji Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana v letu 2006 oblikoval program promocije zdravja v vrtcih Ljubljanske zdravstvene regije “Zdravje v vrtcu”, ki ga je kasneje razširil in ga danes Nacionalni inštitut za javno zdravje uspešno izvaja skupaj z vrtci po vsej Sloveniji.

Želimo, da se vrtci oblikujejo v zdravo in varno okolje, ki pozitivno vpliva na počutje in zdravje celotne populacije.

Z željo, da bi bili otroci zdravi, vzgojitelji usposobljeni, starši informirani, ustanovitelji vrtcev pa motivirani se v program vključujejo  različni strokovnjaki. Ustrezno znanje in dostop do potrebnih podatkov so zagotovo osnova za pravilno ravnanje – tako v kritičnih trenutkih, kot pri vzgoji za zdrave navade oz. zdrav način življenja.

Za doseganje željenih sprememb uporabljamo različne pristope in metode dela. Program vključuje ugotavljanje problemov, ukrepanje vseh partnerjev v projektu ter spremljanje in vrednotenje rezultatov.

DVA TEMELJNA CILJA PROGRAMA STA:

  1. oblikovanje vrtčevskega okolja kot skupnosti, ki je zavezana skrbi za dobro počutje in  zdravje ter utrjevanju pozitivnega odnosa do zdravja in
  2. delovanje v smeri zmanjševanja nastanka bolezni in poškodb. 

V šolskem letu 2021/2022 bo poudarek na aktivnostih, ki bodo krepile otrokovo samopodobo, samozavest in samospoštovanje ter s tem vplivale na dobro počutje otrok.

Mentorice: Jasmina Belec, Renata Slavinec Berden, Melita Karas, Simona Žižek,Tadeja Virag.

Koordinatorica: Sonja Stolnik

PRILOGE:

COVID 19

DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK

SVETOVNI DAN OBJEMOV

Poročilo o aktivnostih oddelka 3-5 let v šolskem letu 2022/2023

DAN KULTURE NENASILJA IN STRPNOSTI

ZELO LAČNA GOSENICA

ZAJTRK S SADJEM – SUPER DAN!

PREDAVANJA ZA STARŠE

MOJ MEDVEDEK V VRTCU

ZDRAVJE V VRTCU 2020-2021

ČISTE ROKE ZA ZDRAVE OTROKE

PREDSTAVITEV TEDENSKEGA PROJEKTA

TRADICIONLNI SLOVENSKI ZAJTRK

DRISKE V VRTCU

GLISTE

PREPREČEVANJE OKUŽB Z PODANČICO

PREPREČEVANJE NALEZLJIVIH BOLEZNI

RESPIRATORNE OKUŽBE

ŠKRLATINKA

ZDRAVA PREHRANA V PREDŠOLSKEM OBDOBJU

Poročilo o aktivnostih oddelka 1-6 let (2020/2021)

Poročilo o izvedenih akltivnostih oddelka 2-3 leta

Poročilo o izvedenih aktivnostih kombiniranega oddelka

Poročilo o izvedenih aktivnostih v oddelku 2-3 leta

Poročilo o izvedenih aktivnostih v oddelku 3-4 leta

Zadnji projekti

Kategorije

Kontakt

Dostopnost