ZDRAVJE V VRTCU

Program Zdravje v vrtcu izvaja Nacionalni inštitut za javno zdravje od leta 2006, vsako leto pa se vanj vključi več vrtcev. V predšolskem obdobju si otroci pridobivajo znanja, izkušnje, stališča in vzorce vedenja, ki jih večinoma obdržijo vse življenje. Ključnega pomena je obdobje do 6. leta starosti, zato je pomembno, da otroke vzgajamo za zdrav način življenja.

Program je ustvarjen, da promovira zdravje in je usmerjen v izvajanje aktivnosti, ki krepijo zdravje v vrtčevske okolju in izven njega. Prav zato so organizirana izobraževanja za vzgojitelje in ostale strokovne delavce, informacije in povezave prejemajo tudi starši, v program so vključeni tudi strokovnjaki, ki vsa ta znanja delijo z nami.  Izpostavljajo predvsem dobro počutje ustvarjalnost, izmenjavo dobrih praks. Ustrezno znanje in dostop do potrebnih podatkov so zagotovo osnova za pravilno ravnanje – tako v kritičnih trenutkih, kot pri vzgoji za zdrave navade oz. zdrav način življenja.Želimo, da se vrtci oblikujejo v zdravo in varno okolje, ki pozitivno vpliva na počutje in zdravje celotne populacije.Za doseganje željenih sprememb uporabljamo različne pristope in metode dela. Program vključuje ugotavljanje problemov, ukrepanje vseh partnerjev v projektu ter spremljanje in vrednotenje rezultatov.DVA TEMELJNA CILJA PROGRAMA STA:

 • oblikovanje vrtčevskega okolja kot skupnosti, ki je zavezana skrbi za dobro počutje in  zdravje ter utrjevanju pozitivnega odnosa do zdravja indelovanje v smeri zmanjševanja nastanka bolezni in poškodb. 
 •  V šolskem letu 2023/2024 je naslov rdeče niti: Besede imajo moč“Besede imajo moč” smo vsi že slišali in se s tem strinjamo. Besede so pomembno orodje komunikacije. Včasih pa imamo občutek, da ne dosežejo namena, ki bi ga želeli. V različnih okoliščinah in za različne sogovornike imajo lahko besede različne pomene.  Besede nas lahko razveselijo, razjezijo, … tudi prizadenejo. Lahko nam  marsikaj povedo, naučijo nas veliko zanimivega.  Če seveda znamo brati in dobro poslušati! Ker so tako pomembne, bodimo nanje pozorni, čuječi, kadar jim prisluhnemo,  premišljeno jih izgovarjajmo, preizkušajmo jih, odkrivajmo njihove pomene in sporočilnost. (Nives Letnar Žbogar, nacionalna koordinatorica programa Zdravje v vrtcu)Mentorice: Jasmina Belec, Renata Slavinec Berden, Melita Karas, Simona Žižek, Tadeja Virag, Sonja Stolnik, Karolina Korošak, Alenka NovakKoordinatorica: Barbara Marinič

  Sonja Stolnik

  PRILOGE:

  COVID 19

  DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK

  SVETOVNI DAN OBJEMOV

  BREZPLAČNA PREDAVANJA ZA STARŠE

  Poročilo o aktivnostih oddelka 3-5 let v šolskem letu 2022/2023

  DAN KULTURE NENASILJA IN STRPNOSTI

  ZELO LAČNA GOSENICA

  ZAJTRK S SADJEM – SUPER DAN!

  PREDAVANJA ZA STARŠE

  MOJ MEDVEDEK V VRTCU

  ZDRAVJE V VRTCU 2020-2021

  ČISTE ROKE ZA ZDRAVE OTROKE

  PREDSTAVITEV TEDENSKEGA PROJEKTA

  TRADICIONLNI SLOVENSKI ZAJTRK

  DRISKE V VRTCU

  GLISTE

  PREPREČEVANJE OKUŽB Z PODANČICO

  PREPREČEVANJE NALEZLJIVIH BOLEZNI

  RESPIRATORNE OKUŽBE

  ŠKRLATINKA

  ZDRAVA PREHRANA V PREDŠOLSKEM OBDOBJU

  Poročilo o aktivnostih oddelka 1-6 let (2020/2021)

  Poročilo o izvedenih akltivnostih oddelka 2-3 leta

  Poročilo o izvedenih aktivnostih kombiniranega oddelka

  Poročilo o izvedenih aktivnostih v oddelku 2-3 leta

  Poročilo o izvedenih aktivnostih v oddelku 3-4 leta

  Zadnji projekti

  Kategorije

  Kontakt

  Dostopnost