VKLJUČUJOČA ŠOLA VKLJUČUJOČI VRTEC –VKLJUČUJOČI FIZIČNI PROSTOR 2023-2026

Zavzemali se bomo za ustvarjanje varnega in spodbudnega učnega okolja v vaših vrtcih. Poudarek projekta je na  medsebojnem povezovanju strokovnih delavcev pri skupnem razvoju, poglabljanju in širjenju strategij formativnega spremljanja ter na zagotavljanju spodbudnega fizičnega, socialnega in didaktičnega okolja. Strokovni delavci bomo  v vzgojno-izobraževalni prosec vključevali glas otroka, tako, da bodo spodbujali aktivno vlogo otrok, omogočali učenje otrok […]

GOZDNI VRTEC

V neposredni bližini vrtca je gozd, ki ga obiskujejo oddelki vrtca in je eden izmed spodbudnih učnih okolij, kjer poteka vzgojno izobraževalno delo. Strokovne delavke so ugotovile, da občasno preživeto dopoldne ni dovolj, da bi izkoristili gozd kot igralnico na prostem z vsemi prednostmi, ki jih prinaša, saj se otroci učijo izkustveno na podlagi načrtovanih […]

PREDŠOLSKA BRALNA ZNAČKA

GOVOR je osnovno sredstvo komunikacije in pomemben dejavnik v razvoju osebnosti otroka in njegovi socializaciji. Otrokov govor se v predšolskem obdobju avtomatizira, zato je pomembno, da posvetimo jeziku posebno pozornost, otroka spodbujamo, saj bo to zanj dobra popotnica za opismenjevanje. Govor v vrtcu izvajamo in spodbujamo  s sodelovanjem v projektu  predšolska bralna značka. S sodelovanjem […]

MALI SONČEK

Gibalni/športni program Mali sonček je namenjen otrokom od drugega do šestega leta starosti. Sestavljen je iz štirih stopenj: Mali sonček – modri: za otroke od 2. do 3. leta starosti Mali sonček – zeleni: za otroke od 3. do 4. leta starosti Mali sonček – oranžni: za otroke od 4. do 5. leta starosti Mali sonček – […]

TURIZEM V VRTCU

Z igro do prvih turističnih korakov je turistični projekt, v okviru katerega najmlajši v vrtcih odkrivajo znamenitosti svojega kraja. ŠPORTNA DOŽIVETJA BOGATIJO MLADINSKI TURIZEM – ADRENALINSKI PARK BORECI RAZISKUJEMO VODNE VIRE

PASAVČEK

Osnovni namen projekta Pasavček je spodbuditi dosledno in pravilno uporabo otroških varnostnih sedežev in pripetost otrok med vožnjo. Projekt Pasavček je sprva potekal kot del mednarodnega projekta EUCHIRES, ki ga je tudi finančno podprla Evropska komisija, v njem pa je sodelovalo tudi do 18 evropskih držav. Projekt je bil na evropski ravni prepoznan tudi kot […]

SPODBUJAMO PRIJATELJSTVO

V šolskem letu 2021-2022 se je oddelek 1-6 let pridružil nacionalnemu projektu Spodbujamo prijateljstvo, ki ga izvaja Društvo za trajnostni razvoj Sobivanje.  Mentorji so otroke spodbujali k pozitivnemu razmišljanju o prijateljstvu in razvijanju dobrih odnosov z vrstniki.  S poudarkom na timsko – skupinskemu delu so izvajali naslednje aktivnosti: Pogovori o pomenu prijateljstva (Kaj je prijateljstvo?, […]

MEDNARODNI DAN STRPNOSTI

DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2023-2024 DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2022-2023 V ODDELKU 3-5 LET DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2022-2023 V ODDELKU 4-5 LET

VARNO V VRTEC IN ŠOLO

Projekt »Varno v vrtec in šolo – Začetek šole« je del širšega programa Šola sobivanja, kizdružuje projekte z različnih področij trajnostnega razvoja. Organizator projekta jedruštvo Sobivanje, projekt podpirata tudi Agencija za varnost v prometu in podjetjeManner. Namen projekta je otroke spodbujati k razmišljanju o varnosti v prometu na splošno ter ovarnosti na poti v vrtec […]

Dostopnost